Menu
Pohřební ústav hlavního města Prahypříspěvková organizace hlavního města Prahy
Jsme tu pro Vás nonstop a volejte zdarma 800 10 10 50člen sdružení pohřebnictví v ČR a Evropské federace pohřebních služeb EFFS

Archiv veřejných zakázek

Odkaz do e-mailu Tisknout stránku
Archiv veřejných zakázek

Uzavřená smlouva – dne 10.11.2011

Dne 10.11.2011 byla podepsána s firmou Parabarstav s.r.o., Opalice 4, Kamenný Újezd, IČO: 260 73 005 smlouva o dílo na „Rekonstrukce správní budovy krematoria Motol“. Hodnota zakázky činí 6 049 356,16 Kč bez DPH.

Informace ze dne 12.8.2011

Zadavatel Pohřební ústav hl. m. Prahy zadává ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku „Rekonstrukce správní budovy krematoria Motol“, Praha 5

Zadávací dokumentaci je možné získat u zástupce zadavatele pověřeným výkonem zadavatelských činností dle ust. § 151 zákona:
Firma: Allowance s.r.o.
Kontaktní adresa: Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Hejl, Ing. Michaela Blatová
Tel: +420 241 021 039, +420 241 021 042
E-mail: verejne.zakazky[at]allowance.cz

Lhůta a místo pro podání nabídek
Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 22.8. 2011 v 8:00 hod, nabídky se podávají na adresu zástupce zadavatele společnost Allowance s.r.o.

Uzavřená smlouva - informace ze dne 19.8.2011

Dne 18.8.2011 byla podepsána s firmou Stavitelství ŠMÍD s.r.o., Na Roudné 1550/176b, 301 00 Plzeň, 26402238, smlouva o dílo na rekonstrukci „Rekonstrukce čestného pohřebiště krematoria Motol. Hodnota zakázky činí 1 902 283,- Kč bez DPH.

Informace ze dne 28.7.2011

Zadavatel Pohřební ústav hl. m. Prahy zadává veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce čestného pohřebiště“ krematoria Motol, Praha 5.

Zadávací dokumentaci je možné získat u zástupce zadavatele pověřeným výkonem zadavatelských činností dle ust. § 151 zákona:
Firma: Allowance s.r.o.
Kontaktní adresa: Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Hejl, Ing. Michaela Blatová
Tel: +420 241 021 039, +420 241 021 042
E-mail: verejne.zakazky[at]allowance.cz

Lhůta a místo pro podání nabídek
Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 9.8. 2011 v 12:00 hod, nabídky se podávají na adresu zástupce zadavatele společnost Allowance s.r.o.

Informace ze dne 30.6.2011

Zadavatel Pohřební ústav hl. m. Prahy zadal pro r. 2011 jako veřejnou zakázku malého rozsahu práce na Restaurování hrobů a hrobek tř. 1 na bývalém evangelickém hřbitově a uzavřel dne 30.6.2011 smlouvu o dílo na restaurování dalších 12 hrobů třídy 1 s MgA. Václavem Štochlem, v částce 912 700,-Kč bez DPH.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu- informace ze dne 25.6.2011

Zadavatel Pohřební ústav hl. m. Prahy zadává jako veřejnou zakázku malého rozsahu práce na akci: „Úpravy urnového háje - Rekonstrukce cest v urnovém háji krematoria Motol.“

Zadávací dokumentace je ke stažení zde.

Situace cest je ke stažení zde.

Uzavřená smlouva - informace ze dne 26.4.2011

Dne 22.4.2011 byla uzavřena smlouva na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce kolumbární zdi v areálu krematoria Strašnice při ulici Irkutské “ s firmou ELIS s.r.o., se sídlem K Dubu 176, 252 42 Vestec, IČO : 16190971, DIČ : CZ16190971 v částce 143 162,- Kč na jedno pole kolumbární zdi. Pro letošní rok bylo dohodnuto provedení 10ks polí tj za 1 431 620,-Kč bez DPH.

Veřejná zakázka - informace ze dne 14.3.2011

Zadavatel Pohřební ústav hl. m. Prahy vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

Název zakázky: Rekonstrukce kolumbární zdi v areálu krematoria Strašnice při ulici Irkutské

Text zadávací dokumentace je kde stažení zde (ve formátu PDF)

Dotazy a odpovědi k veřejné zakázce je možné podávat písemně do 21.3.2011 a jsou k dispozici na e-mailové adrese: stankova[at]pohrustav.cz

Uzavřená smlouva - informace ze dne 29.7.2010

Dne 29.7.2010 byla uzavřena smlouva na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce bývalého Evangelického hřbitova –restaurování hrobů a hrobek kategorie 1“ s MgA. Václavem Štochlem, akademickým sochařem a restaurátorem, IČO: 69932999, DIČ: CZ7706072308.

JŘBU – vícepráce
Dne 4.10.2010 byl uzavřen s dodavatelem výše uvedených prací, tj. MgA Václav Štochl, dodatek smlouvy na vícepráce k výše uvedené akci dle § 23 odst.7, písm. a) zákona o veřejných zakázkách v „Jednacím řízení bez uveřejnění“ v částce 16 800,- Kč bez DPH. Jednalo se o „ Přeložení rámu hrobu a krycí desky včetně statického zajištění a spárování“ dalšího hrobu, který nebyl zahrnut v původním rozpočtu.

Veřejná zakázka - informace ze dne 10.6.2010

Zadavatel Pohřební ústav hl. m. Prahy vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na služby, zadané v otevřeném řízení a uveřejněné v ISVZ-US pod evidenčním číslem 60046000.

Název zakázky: Rekonstrukce bývalého evangelického hřbitova - restaurování hrobů a hrobek kategorie 1. Zadávací dokumentace je volně ke stažení na webovém portále www.e-zakazky.cz. V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů se stažením se obraťte na uvedenou kontaktní osobu:
Vladimír Levandovský
projektový manažer OTIDEA a.s.
tel: 286 884 367
mail: vladimir.levandovsky[at]otidea.cz

JŘBU – vícepráce
Dne 10.11.2011 byl uzavřen s dodavatelem prací dodatek smlouvy č. 2 na vícepráce na základě „Jednacího řízení bez uveřejnění“ v částce 192 322,-Kč bez DPH. Jedná se zejména o šachtu užitkové vody, která nebyla ve výkaze výměr a rozšíření prací u prořezání stromů.

JŘBU – vícepráce
Dne 1.9.2009 byl uzavřen s dodavatelem prací dodatek smlouvy č.1 na vícepráce k výše uvedené akci dle § 23 odst.7, písm. a) zákona o veřejných zakázkách v „Jednacím řízení bez uveřejnění“ v částce 331 240,- Kč bez DPH. Jednalo se o doplnění položek chybějících ve výkaze výměr a další restaurátorské práce.

Uzavřená smlouva - informace ze dne 23.4.2009

Dne 23.4.2009 byla uzavřena smlouva na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce kaple a prostoru Evangelického hřbitova v Praze 10“ se sdružením firem Blaser, s.r.o. a Davelo, s.r.o., za které jedná firma Blaser,s.r.o., se sídlem Praha 5, K Fialce 29/978, PSČ 155 00, IČ: 26425807, DIČ: CZ26425807

Veřejná zakázka - informace ze dne 13.3.2009

Zadavatel Pohřební ústav hl. m. Prahy vyhlašuje ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na stavební práce.

Název zakázky: „Rekonstrukce kaple a prostoru Evangelického hřbitova v Praze 10“

Text písemné výzvy je v souladu s § 38 odst. 2 zveřejněn zde (ke stažení ve formátu PDF).

Dotazy a odpovědi k veřejné zakázce zde.

Zadávací dokumentace včetně projektové části a výkazu výměr v elektronické podobě je poskytována zájemcům po uhrazení poplatku za reprodukci na základě žádosti u kontaktní osoby:
Vladimír Levandovský
projektový manažer OTIDEA a.s.
tel: 286 884 367
mail: vladimir.levandovsky[at]otidea.cz

Veřejná zakázka - informace ze dne 28.4.2008

Zadavatel Pohřební ústav hl. m. Prahy vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na služby, zadané v otevřeném řízením a uveřejněné v ISVZ-US pod evidenčním číslem 60016916.

Název zakázky: Rekonstrukce bývalého evangelického hřbitova - restaurování hrobů a hrobek Zadávací dokumentace je volně ke stažení na webovém portále www.e-zakazky.cz. V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů se stažením se obraťte na uvedenou kontaktní osobu:
Vladimír Levandovský
projektový manažer OTIDEA a.s.
tel: 286 884 367
mail: vladimir.levandovsky[at]otidea.cz

JŘBU – vícepráce
Restaurování hrobů a hrobek / dekorativní doplňky
Dne 3.11.2008 byl uzavřen s dodavatelem prací – fa Brandl s.r.o. dodatek smlouvy na vícepráce k výše uvedené akci dle § 23 odst.7, písm.a) zákona o veřejných zakázkách v „Jednacím řízení bez uveřejnění“ v částce 92 500,- bez DPH.

Veřejná zakázka - informace ze dne 27.5.2007

Zadavatel Pohřební ústav hl. m. Prahy vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na služby, zadané v otevřeném řízením a uveřejněné v ISVZ-US pod evidenčním číslem 60007709.

Název zakázky: Rekonstrukce bývalého evangelického hřbitova – I. etapa Zadávací dokumentace je volně ke stažení na webovém portále www.e-zakazky.cz. V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů se stažením se obraťte na uvedenou kontaktní osobu:
Kateřina Koláčová
OTIDEA a.s.
tel: 286 884 368
mail: zakazky[at]otidea.cz

JŘBU - vícepráce „A“
Dne 27.5.2008 byl uzavřen s dodavatelem stavby dodatek smlouvy na vícepráce „A“ k výše uvedené akci dle § 23 odst.7, písm.a) zákona o veřejných zakázkách v „Jednacím řízení bez uveřejnění“ v částce 451 996,- bez DPH. Na IS VZ US byly informace uveřejněny dne 30.6.2008 pod evidenčním.č. 60019281

JŘBU - vícepráce ,,B“
Dne 28.7.2008 byl s dodavatelem stavby uzavřen v „Jednacím řízení bez uveřejnění“ dodatek smlouvy k výše uvedené akci na vícepráce „B“ v částce 733 309,-Kč bez DPH dle § 23 odst.7, písm a) zákona o veřejných zakázkách. Jedná se o nepředvídatelné práce, zjištěné až v průběhu rekonstrukce, či o položky chybějící ve výkaze výměr. Na IS VZ US byly informace uveřejněny dne 29.8.2008 pod evidenčním číslem 60021878.

Pro možnost telefonického sjednání pohřbu kontaktujte Vámi vybranou objednávkovou kancelář nebo infolinku 800 10 10 50.