Menu
Pohřební ústav hlavního města Prahypříspěvková organizace hlavního města Prahy
Jsme tu pro Vás nonstop a volejte zdarma 800 10 10 50člen sdružení pohřebnictví v ČR a Evropské federace pohřebních služeb EFFS

Nová opatření SPH od 16. 3. 2020

Odkaz do e-mailu Tisknout stránku


853

V návaznosti na Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření žádáme veřejnost, aby do čekáren a objednacích kanceláří vstupovala k projednání záležitostí vždy jednotlivě.

Žádáme rovněž, aby nájemci hrobových míst využili možnost platby nájmu hrobových míst převodem a odložili projednávání záležitostí spojených s hrobovými místy na pozdější dobu. S ohledem na mimořádnou situaci se naše organizace zavazuje, že po dobu 1 roku po skončení nájmu nebude hrobové místo nabízet jiným osobám k nájmu a uzavře novou nájemní smlouvu s původním nájemcem, pokud o to projeví zájem. 

Hřbitovní správa Bubeneč je dočasně uzavřena. Veškeré záležitosti týkající se hřbitovů spadajících pod tuto správu je možné projednávat na hřbitovní správě Malvazinky.

Rovněž doporučujeme si sjednat termín návštěvy příslušných hřbitovních správ mailem na: bubenec@hrbitovy.cz, dablice@hrbitovy.cz, malvazinky@hrbitovy.cz, olsany@hrbitovy.cz a vinohrady@hrbitovy.cz

Pro všeobecné informace je možné volat na linku infocentra 272 011 126 nebo využít mail: infocentrum@hrbitovy.cz

Objednávkové kanceláře Pohřebního ústavu zůstávají rovněž v provozu.

Pro sjednání pohřbu důrazně prosíme pozůstalé, aby projednáním záležitosti pověřili vždy jen jednoho člena rodiny a upřednostnili platbu kartou.

Doporučujeme dále, aby vypravitelé pohřbů omezili okruh smutečních hostí a při obřadu upustili od osobních konolencí. Prosíme pozůstalé a smuteční hosty, aby ve smutečních síních, prostoru vně smutečních síní a na hřbitovech dodržovali odstup mezi osobami alespoň 2 metry.

866

865

868

867

 


Pro možnost telefonického sjednání pohřbu kontaktujte Vámi vybranou objednávkovou kancelář nebo infolinku 800 10 10 50.