Menu
Pohřební ústav hlavního města Prahypříspěvková organizace hlavního města Prahy
Jsme tu pro Vás nonstop a volejte zdarma 800 10 10 50člen sdružení pohřebnictví v ČR a Evropské federace pohřebních služeb EFFS

Projekce fotografií a videa

Odkaz do e-mailu Tisknout stránku

Audio produkce

Do všech smutečních síní hlavního města Prahy si lze přinést (nejlépe na USB FlashDisku) hudební soubory ve formátu MP3, WMA, OGG. Lze přinést i hudební CD ve formátu CD audio.

Počet a délka skladeb

Počet skladeb není omezen, ale je limitován délkou obřadu. Celková délka obřadu je cca 20 minut. Je-li tedy obřad bez vstupu řečníka či faráře, může být celková délka všech skladeb až 20 minut. Ovšem pokud má během obřadu vstup řečník či farář, je nutné celkový čas hudby (počet skladeb) upravit tak, aby délka vstupu řečníka + délka hudby nepřesáhla 20 minut.

Tedy pokud je délka vstupu řečníka například 5 minut, pak délka hudby nesmí přesáhnout 15 minut.

Pořadí a značení souborů

Přinesené soubory musí být očíslovány v pořadí v jakém se mají během obřadu přehrávat (neplatí pro hudební CD ve formátu CD audio).

Příklad:

01 - Až mě andělé

02 - Tam u nebeských bran

03 - Nabucco

04 - Ave Maria

Pokud nejsou soubory takto očíslovány nelze zaručit, že budou během obřadu skladby přehrány ve správném pořadí.

Každá skladba by měla být nahrána ve svém souboru, nedoporučuje se spojovat dvě a více skladeb do jednoho souboru.

Tedy pokud mají během obřadu zaznít čtyři skladby, tak na FlashDisku by měly být čtyři samostatné soubory.

Upozornění

Ve výjimečných případech se může stát, že přinesené soubory nelze přehrát. Na vině je většinou poškozený FlashDisk, špatně vypálené, nebo poškrábané CD, poškozený, či nekompatibilní soubor.

Aby se této situaci předešlo, je vhodné přinést soubory na dvou nosičích v různých formátech. Například jeden FlashDisk, kde jsou skladby ve formátu MP3 a záložní FlashDisk (nebo CD), kde jsou skladby ve formátu WMA.

Za kvalitu a správnou funkčnost přinesených souborů nemůžeme ručit!


Audiovizuální projekce

Ve smuteční obřadní síni krematoria Motol a v Nové obřadní síni na Olšanských hřbitovech lze během obřadu na velkoplošné obrazovce pomítat přinesené fotografie či videa. Přinesené soubory mohou být na USB FlashDisku nebo CD.

Pro obřad lze použít pouze jeden z typů audiovizuální projekce! (fotografii, video nebo powerpointovou prezentaci)

Fotografie

Doporučené formáty

typ souborů: JPG, JPEG, BMP, PNG

poměr stran: 16:9

doporučené maximální rozlišení: 1920 x 1080 *

* Výrazně vyšší rozlišení může prodloužit dobu načtení snímku a tím i neočekávaně prodloužit celkový čas projekce fotografií.

Počet fotografií

Počet fotografií není omezen, ale je vhodné zvolit takový počet fotek, aby se během obřadu snímky zobrazovaly v dostatečně dlouhém intervalu. Minimální doba zobrazení snímku jsou 4 vteřiny.

Je-li celková délka obřadu třeba 15 minut a má-li se během obřadu promítnout například 50 snímků, pak bude jeden snímek zobrazen cca 18 vteřin (15 minut x 60 vteřin : 50 snímků).

Pořadí a značení souborů

Soubory s fotografiemi musí být očíslovány v pořadí, v jakém se mají během obřadu zobrazovat.

Pokud nebude promítáno více než 99 snímků (souborů) stačí číslovaní v dvojciferném formátu, značení musí být četně nuly na začátku, příklad:

01, 02,….07,….10,….15,….30,….80,….98,99

Pokud bude promítáno více než 99 snímků (souborů) musí být číslování v trojciferném formátu, značení musí být četně nul na začátku, příklad:

001, 002,….007,….010,….015,….030,….080,….098,099,100,101,….107,….110,atd.

Pokud nejsou soubory očíslovány v tomto formátu, nelze zaručit, že budou snímky během obřadu zobrazeny ve správném pořadí.

Snímky se standardně promítají v „nekonečné smyčce“, to znamená, že po zobrazení posledního snímku, se automaticky zobrazí snímek první a projekce tak běží neustále dokola. Na přání může být projekce po zobrazení posledního snímku zastavena.

Upozornění

Ve výjimečných případech se může stát, že přinesené soubory nelze přehrát. Na vině je většinou poškozený FlashDisk, špatně vypálené, nebo poškrábané CD, poškozený, či nekompatibilní soubor.

Aby se této situaci předešlo, je vhodné přinést soubory na dvou nosičích v různých formátech. Například jeden FlashDisk, kde jsou snímky ve formátu JPG a záložní FlashDisk (nebo CD), kde jsou snímky ve formátu PNG.

Za kvalitu a správnou funkčnost přinesených souborů nemůžeme ručit!

Video

Doporučené formáty

typ souborů: AVI, MPEG4, MKV může obsahovat i zvukovou stopu

poměr stran: 16:9

doporučené maximální rozlišení: 1920 x 1080 *

doporučená maximální velikost: 500MB *

* Výrazně vyšší rozlišení a velikost může způsobit problémy s plynulostí videa.

Délka videa

Délka videa je omezena délkou obřadu. Celková délka obřadu je cca 20 minut. Je-li tedy obřad bez vstupu řečníka, či faráře, může být celková délka videa až 20 minut. Ovšem pokud má během obřadu vstup řečník či farář, je nutné celkový čas videa omezit tak, aby délka vstupu řečníka + délka videa nepřesáhla čas 20 minut.

Tedy pokud je délka vstupu řečníka například 5 minut, pak délka videa nesmí přesáhnout 15 minut.

Upozornění

Ve výjimečných případech se může stát, že přinesené soubory nelze přehrát. Na vině je většinou poškozený FlashDisk, špatně vypálené nebo poškrábané CD, poškozený či nekompatibilní soubor.

Aby se této situaci předešlo, je vhodné přinést soubory na dvou nosičích v různých formátech. Například jeden FlashDisk, kde je video ve formátu AVI a záložní FlashDisk (nebo CD), kde je video ve formátu MPEG4.

Za kvalitu a správnou funkčnost přinesených souborů nemůžeme ručit!

Prezentace v programu

PowerPoint

V Nové obřadní síni na Olšanských hřbitovech lze promítat soubory vytvořené v programu PowerPoint (v jiných síních není tato projekce možná). Podmínkou ovšem je znát přesnou délku prezentace a to s přesností na jednotky vteřin. Přesný čas je velmi důležitý pro správné načasováni závěru obřadu (zatažení opony atd.). Přinesené soubory nejlépe typu PPT, PPTX (otvírání v režimu editace) by měly mít v nastavení prezentace zapnuty režim „použít zobrazení pro přednášejícího“ a musí mít povolené a nastavené časování snímků. Neboli po startu prezentace se musí snímky automaticky přepínat. Přinesený soubor může být na USB FlashDisku, nebo CD.

Doporučené formáty

typ souborů: nejlépe PPT, PPTX, ale lze i PPS, PPSX

doporučený poměr stran: 16:9

doporučené maximální rozlišení: 1920 x 1080 *

* Výrazně vyšší rozlišení může způsobit problémy s plynulostí prezentace.


Délka prezentace

Délka prezentace je omezena délkou obřadu. Celková délka obřadu je cca 20 minut, je-li tedy obřad bez vstupu řečníka, či faráře, může být celková délka prezentace až 20 minut. Ovšem pokud má během obřadu vstup řečník či farář, je nutné celkový čas prezentace omezit tak, aby délka vstupu řečníka + délka prezentace nepřesáhla čas 20 minut.

Tedy pokud je délka vstupu řečníka například 5 minut, tak délka prezentace nesmí přesáhnout 15 minut.

Upozornění

Je-li v souboru prezentace obsažená i zvuková stopa, není vhodné prezentaci zastavovat (například pro vstup řečníka). Dojde-li k zastavení prezentace, může se zvuková stopa ztratit.

Ve výjimečných případech se může stát, že přinesené soubory nelze přehrát. Na vině je většinou poškozený FlashDisk, špatně vypálené nebo poškrábané CD, poškozený či nekompatibilní soubor.

Aby se této situaci předešlo, je vhodné přinést soubory na dvou nosičích v různých formátech. Například jeden FlashDisk, kde je prezentace ve formátu PPT a záložní FlashDisk (nebo CD), kde je prezentace ve formátu PPS)

Za kvalitu a správnou funkčnost přinesených souborů nemůžeme ručit!


Pro možnost telefonického sjednání pohřbu kontaktujte Vámi vybranou objednávkovou kancelář nebo infolinku 800 10 10 50.