Menu
Pohřební ústav hlavního města Prahypříspěvková organizace hlavního města Prahy
Jsme tu pro Vás nonstop a volejte zdarma 800 10 10 50člen sdružení pohřebnictví v ČR a Evropské federace pohřebních služeb EFFS

Znovuotevření hřbitova ve Strašnicích

Odkaz do e-mailu Tisknout stránku

Tisková zpráva

Od 19. 10. 2015 bude pro veřejnost opět otevřen hřbitov, který se nachází přímo proti krematoriu ve Strašnicích, který byl uzavřený od r. 1945, nyní jako urnový háj II

Hřbitov náleží ke krematoriu Strašnice a bude používán pro uložení zpopelněných ostatků jako urnový háj.

Charakter hřbitova byl v co největší míře zachován, žádné ostatky nebyly exhumovány, vybrané stavby, náhrobky a hrobky byly restaurovány. Na volných místech byly vybudovány pietní loučky pro vsyp a rozptyl popele. Vybrané vnitřní části jednotlivých oddělení byly upraveny pro umístění nových urnových hrobů.

Historie hřbitova

Hřbitov byl založen koncem 18. století německou evangelickou církví.

V roce 1945 byl konfiskován na základě dekretu č. 108/1945 Sb. ve znění zákona č. 84/1949 Sb.

Poslední pohřeb do země byl proveden 7. 2. 1946.

Rozhodnutím rady ONV Prahy 10 ze dne 1. 8. 1950 byl formálně uzavřen a pohřbívání a ukládání uren bylo nadále zakázáno. Hřbitov měl být na základě tohoto rozhodnutí za dvacet let od posledního pohřbení, tedy od 7. 2. 1966 likvidován a prostor využit pro sportoviště.

Usnesením rady ONV Prahy 10 ze dne 9. 11. 1954 byla kaple na hřbitově dána do užívání Československé církvi husitské k bohoslužebným účelům.

K likvidaci hřbitova po roce 1966 však nedošlo a celý opuštěný a nepoužívaný hřbitov pustnul, ohradní zeď se rozpadala a postupně začali hrobky i domek hrobníka používat bezdomovci. Tento neutěšený stav se rozhodl Pohřební ústav řešit a požádal Hlavní město Prahu o investiční prostředky na vybudování urnového háje.

Dne 18. 11. 2002 vydalo Ministerstvo kultury rozhodnutí, ve kterém prohlašuje celý prostor hřbitova a jmenovitě i 15 hrobů a hrobek za kulturní památku, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 1-2323. Hlavní město Praha proto schválilo zahájení prací na rekonstrukci hřbitova.

Rekonstrukce hřbitova

Práce probíhaly dle možností daných rozpočtem hl.m.Prahy.

r. 2006 až 2008 :

V první etapě proběhly projektové práce, vyřízení stavebního povolení a vlastní práce na rekonstrukci rozpadlé ohradní zdi a hrobnického domku.

Zároveň v r. 2008 probíhaly restaurátorské práce na hrobnickém domku, kaplové hrobce a nejvýznačnějších hrobech a hrobkách.

r. 2009 až 2015:

V druhé etapě proběhla rekonstrukce hřbitova a hřbitovní kaple a restaurátorské práce na vybraných hrobech.

Celkové náklady činí 62 mil. Kč, z toho téměř 14 mil Kč činily restaurátorské práce.

V roce 2015 je rekonstrukce dokončena a hřbitov připraven k otevření pro veřejnost. Je dokončena rekonstrukce hrobnického domku, hřbitovní kaple ve stylu art-deco, a restaurátorské práce na význačných hrobech a hrobkách. Jsou vybudovány rozvody užitkové vody, elektrické osvětlení, nové povrchy cest, a je založena loučka vsypu a loučka rozptylu. Na vybraných hřbitovních odděleních se odstranily rozpadlé zbytky náhrobků a citlivě, aby byl zachován původní ráz hřbitovní architektury, jsou vybudována nová urnová místa. Zbývající hřbitovní pole zůstávají zatím v původním stavu jako připomínka původní hřbitovní architektury.

Hřbitov má výhodnou polohou přímo u zastávky MHD. Pražané zde naleznou širokou nabídku služeb.

- urnová místa pro uložení zpopelněných ostatků v urně

Od příštího roku:

- loučku rozptylu pro volné rozptýlení popela na trávník

- loučku vsypu, který je v této lokalitě novinkou, vsyp popela pod sejmutý drn trávy s přesným umístěním na pomyslné šachovnicové síti, na místě, které má nájemce trvale proplaceno a umožňuje přisypání dalšího popela blízké osoby na stejné místo.

Kontaktní údaje:
Sekretariát ředitele organizace Julia Mlčocha
Tel.: 222 861 111, 222 861 115
URL: www.pohrustav.cz
email: mlcoch@pohrustav.cz


Pronájem hrobových míst si můžete zařídít v kanceláři krematoria ve Strašnicích:

Adresa:
Vinohradská 214 - Krematorium Strašnice
Praha 10 - Vinohrady
100 00

Telefon: 274 770 241, 274 770 242, 274 772 076
Fax: 274 772 439

Tisková zpráva: formát pdf

Pro možnost telefonického sjednání pohřbu kontaktujte Vámi vybranou objednávkovou kancelář nebo infolinku 800 10 10 50.